Důvěra koupit a důvěra nechat se učit

Rozhodnutí vybrat a zakoupit si online kurz nebo vzdělávací program a věnovat mu svůj čas, je samo o sobě projevem důvěry. A tím to teprve začíná. Důvěra je předpokladem hlubokého a soustředěného učení a změny.

V procesu vzdělávání a rozvoje je důvěra velká věc. Je v zájmu účastníka (studenta) důvěřovat lektorovi a s ním i celému učícímu procesu. Potřebujeme věřit, že nás nabídnuté informace a podněty posunou a obohatí. To způsobí, že vynaložíme úsilí, plníme úkoly, zamýšlíme se, diskutujeme. V důvěryhodném prostředí se navíc spíše odvážíme zkoušet nové věci a dělat při tom chyby.

Příznaky ztráty důvěry

Člověk ztrácející důvěru se začíná ptát. Je navržená vzdělávací cesta pro mne vhodná? Přinese výsledky?

Možná se objeví pochybnosti k nám samým. Mám kapacitu se nyní vzdělávat? Stojí to za to? Zvládnu to? Nebo pochybnosti směrem k lektorovi. Má potřebné zkušenosti? Rozumí tématu? Je jeho přístup ten správný a efektivní? Ví, co dělá?

Abychom si rozuměli, pochybnosti samy o sobě jsou skvělé. Pomáhají nám zastavit se, přehodnotit naše plány, rozhodnout, kam energii napřít a kde „to vypustit“. Pokud ovšem tuto fázi pochybností opět vystřídá důvěra.

Jak získat a budovat důvěru?

Zeptejte se sami sebe, co připravuje o důvěru vás? A co dělají lektoři, kterým důvěřujete? Mrkněte na pár postřehů, které mohou mít na důvěru pozitivní vliv:

Prostředí kurzu

Jako lektor nebo tvůrce kurzu zodpovídáte za prostředí, které má na učení značný vliv. Prostředí, které je otevřené myšlenkám, podporující a bezpečné. Zejména u skupinových kurzů postavených na vzájemné spolupráci se neobejdete bez pravidel vzájemné spolupráce a komunikace, včetně jejich vymáhání.

Odborná pozice

Prezentujte se tak, aby vás publikum vnímalo odborně, tedy aby vám dalo šanci. Nejde o pochlubení se všemi školami, diplomy či certifikáty. Jde o ukázání jedinečné cesty, která vám pomohla získat vaše zkušenosti a know-how. Ukazuje vás komplexněji a v kontextu životního příběhu.

Názory studentů a účastníků

Žádejte o zpětnou vazbu, o sdílení potřeb vašich účastníků. Dáváte tím najevo respekt a respekt je nedílnou součástí důvěry.

Součástí respektujícího přístupu k účastníkům je také důvěra v jejich schopnosti. Finální rozhodnutí, do jaké míry se účastníci zapojí, co budou sdílet nebo jak naloží s nabídnutými informacemi, je zcela na jejich úsudku a odpovědnosti.

Nejen v osobnostně-sociálním rozvoji se používá např. principů „Challenge by choice“ (Každý účastník rozhoduje sám za sebe, zda půjde do výzvy/aktivity či ne, bez ohledu na „tlak“ lektora či skupiny.) a „The Law of two feet“ (Pokud se nacházíme v situaci, kterou vyhodnotíme tak, že pro nás není prospěšná, učící, nebo máme naopak dojem, že k ní nemáme jak přispět, máme plné právo situaci opustit.)

Proč a znovu proč

Nepodceňujte význam smyslu a kontextu. Například proč je program poskládán daným způsobem nebo jaký význam mají dílčí úkoly. I v případě, že jednotlivé kapitoly otevíráte postupně a pracujete s tajemnem, komunikujte záměr. I nahodilost v systému, je-li záměrná a/nebo má svůj význam, je důvěryhodnější.

Co prodávám, to dodávám

Prodejní a marketingové texty mohou být velmi kreativní až idealistické. Mylná a nenaplněná očekávání umí důvěru zcela podkopat. Záměrná práce s očekáváními v úvodu kurzu může pomoci nedorozumění odhalit včas. Zjistíte navíc reálné potřeby účastníků a jejich osobní cíle.

Prostředí nebo nástroje

Součástí důvěry v lektora je i vliv prostředí a materiálů, které používá. Často chceme po účastnících aktivní komunikaci, sdílení, diskusi, ale konkrétní online prostředí důvěru neposiluje. Řekněme si to narovinu, online prostředí důvěru spíše podkopává. Mám na mysli jistou anonymitu vůči ostatním uživatelům (spolustudentům, lektorům či tutorům). Máme také omezenou moc nad tím, kdo nás např. při online workshopu fotografuje či natáčí, případně kde se ti druzí s telefonem nebo počítačem právě nacházejí a kdo může jít jen tak kolem.

Proto je zásadní důvěru a bezpečí brát vážně a hledat vhodné možnosti aktivního zapojení, resp. dát účastníkům na výběr. Příkladem může být zpráva/dotaz přímo lektorovi, doplnění do anonymní tabulky, zápis do deníčku atd.

Prostředí je zároveň do té míry subjektivně „bezpečné“, do jaké je předvídatelné a známé. Proto je dobré nepodcenit úvodní seznámení s prostředím (např. online systémem, komunikačním kanálem apod.) a jeho funkcemi.

Propůjčená důvěra skrze reference

„Sice vás neznám, ale ta vaše doporučení…“. Reference mají velký vliv na posílení naší důvěry (a důvěryhodnosti kurzu nebo lektora). A protože je důvěra subjektivní a individuální, může tento dočasný vliv referencí nadělat více škody než užitku.

V pozdější a po-nákupní fázi online kurzu může naopak sdílená zpětná vazba udělat zázraky. Coby účastníkovi se vám příliš nedaří, nedáváte kurzu dostatek úsilí, nepřináší dostatek změny. Přesto vás nadchnou úspěchy a posuny ostatních účastníků. Nebo zjistíte, že zažívají podobné propady a obtíže. Jinými slovy, dáte kurzu ještě šanci, protože tu změnu chcete také. Důvěra je obnovena.

Budování důvěry dlouhodobě se vyplácí. Ačkoli důvěra je „věc“ půjčená a naším úkolem je o ni neustále usilovat.